ilmu tembus pandang

1BASMALLAH
Bismillahir rahmanir rahim
2. ISTIGHFAR
Asthaghfirullaahal azhiim
3. SYAHADAT
Asyahadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadar rasuulullah
4. SHOLAWAT
Allaahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi washahbihi wa sallam
5. HAUQOLAH
Bismillaahi alhamdulillaahi tawakkaltu alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illa billah
6. SURAT AL FATIHAH
7. Allahu yaa lathiif – Yaa Kafii, Allahu Yaa Latiif – Yaa safii
Allahu laa ilaha ilallah
Dzikir Lisan
Laa ilaah ilallah 165 x
8. Dzikir Nafi Isbat
– Illahi anta maqshuudi wa ridhoka mathlubi
– Tarik Nafas dan tahan diperut
Laa ilaah ilallah 1 X s/d 21X
Muhammad Rosulullah
– Illahi anta maqshuudi wa ridhoka mathlubi
– Buang Nafas
9. allaahummaj’alna fii quluubinaa nuura, wa fii sam’inaa nuuraa, wa fii basharinnaa nuura, wa ‘an yamininaa nuura, wa’an syimaalinaa nuura, wa min khalfinaa nuura, wa min amaaminaa nuura, wa min ‘ashabinaa nuura, wa fii daaminaa nuura, wa fii lahminaa nuura, wa fii sya’rinaa nuura,wa fii lisaninaa nuura, wa fii aidiyanaa nuura, wa fii rijlaininaa nuura, waj’alil basharinaa nuura birahmatika yaa arhamar-raahimiin, Allaahumma nawwir quluubana bi zikri Laa Ilaaha ilallah.wa aksif asraarinaa bi dzikrii Allah – Allah, wa asrah arwaahinaa bi dzikri Hu Allah – Hu Allah.Allaahumma nawwir quluubana bi nuuri hidayatika kamaa nawartal ardha bi nuuri syamsika abadan abada. Allaahumma thahir quluubana ‘anisy-syirki wal kuffari wan-nifaaqi biramatika ya arhamar raahimin
10. Ilaahi Robbi zidni ilman. Ilaahi robbi Zidni Fiika Tokhoyyuron
11. Allahumma ‘idfa’nal bala’ wal waba’ wa qoidal khasirina wal khasidra waz-zholimiina
12. DOA SAPU JAGAD
Rabbanaa aatina fid-dunia hasanah wafil aakhirati hasanah wa qinaa azaaban naar
13. SHOLAWAT PENUTUP
Wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam
14. SYUKUR (HAMDALAH)
Wal hadulillaahir rabbil ‘aalamiin.
silahkan diamalkan bagi yang mau tidak mau mengamalkan tidak menjadi masalah

paling dicari:

One thought on “ilmu tembus pandang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *